Biblioteki Publiczne Gminy Jeżowe

Biblioteka Publiczna w Jeżowem Biblioteka Publiczna
w Groblach
Biblioteka Publiczna
w Jacie
Biblioteka Publiczna
w Cholewianej Górze
Biblioteka Publiczna
w Nowym Narcie
Gminne Centrum Kultury
w Jeżowem

Aktualności z bibliotek

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" - Umberto Eco

Biblioteki Publiczne w Gminie Jeżowe są beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1. „zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. W 2021 roku w ramach Priorytetu 1 Biblioteki Publiczny w Gminie Jeżowe uzyskały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i/lub usług zdalnego dostępu do książek w wysokości 8 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

GCKJEZOWE

Kontakt do bibliotek

Biblioteka Publiczna w Jeżowem
tel. (15) 879 72 07
Jeżowe 136 A
37-430 Jeżowe
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00
Profil na facebooku
Profil na Instagramie
bibliotekajezowe.worach@gmail.com

Biblioteka Publiczna w Groblach
tel. (15) 879 72 06
Groble 33
37-430 Jeżowe
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00
Profil na facebooku
biblioteka.groble@gmail.com

Biblioteka Publiczna w Jacie
tel. (15) 879 62 78
Jata 31 A
37-430 Jeżowe
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 19:00
Profil na facebooku
bib.jata@gmail.com

Biblioteka Publiczna w Cholewianej Górze
tel. (15) 879 54 48
Cholewiana Góra
ul. Młynarze 27
37-430 Jeżowe
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00
Profil na facebooku
Profil na instagramie
biblioteka.chg@gmail.com

Biblioteka Publiczna w Nowym Narcie
tel. (15) 879 54 50
Nowy Nart 46
37-430 Jeżowe
Czynne poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9:00 – 17:00 
wtorki w godz. 12:00 – 20:00
Profil na facebooku
nowynart@gmail.com

Zbliżające się wydarzenia

Back to top