W dniu dzisiejszym Kościół Katolicki wspomina Świętego Sebastiana Józefa Pelczara Biskupa, który w dniu 23 września 1919r. erygował Parafię JATA.Św. Józef Sebastian Pelczar żył w latach 1842 – 1924Zmarł w opinii świętości w dniu 19 stycznia 1924r. Był Biskupem Przemyskim, założycielem Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, twórcą Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej, teologiem i apologetą Kościoła Katolickiego , profesorem, dziekanem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, tercjarzem franciszkańskim, społecznikiem, pisarzem religijnym (jego spuścizna pisarska obejmuje dzieła teologiczne, historyczne, z dziedziny prawa kanonicznego, podręczniki, modlitewniki, listy pasterskie, mowy i kazania)W naszej bibliotece posiadamy dwie książki Św. Józefa Sebastiana Pelczara: “Religia Katolicka” i “Obrona Religii Katolickiej”