Biblioteka Publiczna w Jacie
tel. (15) 879 62 78
Jata 31 A
37-430 Jeżowe
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 19:00
Profil na facebooku
bib.jata@gmail.com