Na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem dodane zostały dokumenty w sprawie wynajmu remiz i świetlic wiejskich w Gminie Jeżowe.
Znalazły się m. in. takie informacje jak: cennik, umowa oraz protokół odbioru.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami pod adresem: https://gckjezowe.pl/swietlice/