Biblioteka w czasie ferii zimowych prowadziła codziennie zajęcia plastyczne z dziećmi, które chętnie do nas przychodziły. Prezentujemy niektóre prace.