Nowość w Bibliotece konsola XBOX. Zapraszam do korzystania ????????????W ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem” została zakupiona do Biblioteki Publicznej w Groblach konsola Xbox S.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem” mająca na celu „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez doposażenie jednostek kulturalnych w Gminie Jeżowe oraz zwiększenie kompetencji pracowników kulturalnych poprzez udział w szkoleniu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER pod działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.