Przełom sierpnia i początek września obfitował w większy napływ nowości wydawniczych w Bibliotekach Publicznych naszej Gminy. Oprócz funduszy przyznanych na ten cel przez Władze Samorządu Gminy Jeżowe, po raz kolejny, zrealizowany został zakup książek w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2018 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa. Program ma na celu wzmocnienie roli bibliotek – uznanych jako centrum dostępu do wiedzy i kultury – w poprawie i rozwoju czytelnictwa. Książki zakupione z tych funduszy ministerialnych, zostały opieczętowane informacją: “ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”
Na ten cel Biblioteki Publiczne Gminy Jeżowe otrzymały w 2018 roku
łącznie 5 800,00 zł.