Dbamy o potrzeby naszych Czytelników nie tylko poprzez zakupy bardzo dobrej literatury, ale także poprzez zakupy nowoczesnego wyposażenia Biblioteki. Dla Czytelników, osób poszukujących informacji w Internecie, drukujących dokumenty i rekreacyjnie korzystających z komputerów, zakupiliśmy bardzo ładne i bardzo wygodne foteliki z regulacją wysokości. Dziękujemy dyrektorowi GCK Jeżowe ?(y)