Za pozostałe środki budżetowe w roku 2021 kupiliśmy lektury z nowego kanonu lektur szkolnych zmienionego jesienią przez Ministra Edukacji.
Chcemy pomóc Zespołowi Szkół w Jacie i uczniom – naszym Czytelnikom w dostępie do nowych lektur. Pełna lista zakupionych lektur została przesłana do ZS w Jacie i nauczycieli prowadzących, a tą drogą prezentujemy ich wszystkie okładki, by Czytelnicy i Rodzice wiedzieli na jakie nowe lektury można liczyć w naszej Bibliotece. W kolejnym roku zakupimy kolejną partię nowych lektur, w tym dla uczniów szkół średnich.
Wszystkie lektury zostały już wprowadzone do katalogu, oprawione i można je wypożyczać i rezerwować na stronie naszej Biblioteki. Zapraszamy ?
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/bstart/203