Przedstawiamy kolejną turę nowości książkowych📚 zakupionych z dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Zapraszamy do rezerwacji poprzez stronę oraz do licznych odwiedzin biblioteki.