Dużo Nowości w naszej bibliotece???
Przedstawiamy nowości książkowe zakupione z dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025?