Biblioteki Publiczne w Gminie Jeżowe są beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1. „zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. W 2021 roku w ramach Priorytetu 1 Biblioteki Publiczny w Gminie Jeżowe uzyskały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i/lub usług zdalnego dostępu do książek w wysokości 8 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.