W roku 2010 badacze z University of Nevada udowodnili, że w 27 krajach liczba posiadanych książek, ma taki sam wpływ na osiągnięcia edukacyjne dzieci, jak poziom wykształcenia rodziców. Systematyczny przegląd 221 badań wskazuje, że im więcej słowa drukowanego w miejscu zamieszkania tym lepiej dzieci czytają. Z kolei duża metaanaliza, w której wykorzystano 108 badań , dostarczyła dowodów, że sam dostęp do książek w domu, sprawia, że dzieci chętniej i więcej czytają, a przy tym mają bardziej pozytywne nastawienie do uczenia się.
LINK