Rok 2024 ma aż sześciu literackich patronów:
Czesław Miłosz – w 20. rocznicę śmierci,
Marek Hłasko – w 90. rocznicę urodzin
Melchior Wańkowicz – w 50. rocznicę śmierci
Witold Gombrowicz w 120. rocznicę urodzin
Zygmunt Miłkowski
Kazimierz Wierzyński