Nasza biblioteka jest już wizualnie przygotowana na Święta Bożego Narodzenia 🙂
W dniu dzisiejszym grupa dzieci – naszych młodych Czytelników i uczestników stałych zajęć świetlicowych, pod opieką i kierunkiem Pani Weroniki Dul, wykonała dekoracje o tematyce bożonarodzeniowej w bibliotece. Praca artystyczna dzieci w trakcie zajęć i efekty ich twórczego zaangażowania widoczne na fotografiach