Tydzień Bibliotek rozpoczęliśmy od książek niespodzianek ?
Przyjdź do biblioteki i zabierz książkę, którą rozpakujesz i poznasz dopiero w domu.
Książki są przygotowane tak dla dzieci jak i dorosłych. ???
Kto nie lubi niespodzianek? ?
Na dzieci przez cały tydzień czekają także kolorowe naklejki.