Co roku 1 września obchodzimy rocznice upamietniającą rozpoczęscie II wojny światowej. Tego dnia wojska niemieckie wtargnęły na ziemie polskie począwszy od odstrzału Westerplatte.

Przy zawirowaniach związanych z rozpoczętym rokiem szkolnym weźmy w rękę lekturę nawiązującą do wydarzeń z 1939 roku.