Podejmujemy kolejny miesiąc wyzwania. Jako, że ostatnio nasza biblioteka ma wiele wspólnego z poezją spowodowaną spotkaniem autorskim z Ryszardem Mściszem, oraz obchodzeniem 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej wyzwaniem na lipiec jest przeczytanie wybranego tomiku poezji.
Dla zniechęconych ta formą literacką wyszukamy coś niedługiego i damy przestępstwo do przeczytania kilku wierszy, a nie całego tomiku.
Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczący w wyzwaniu spróbują swoich sił z wierszem 🌹