14 lutego – święto Apostołów Słowian, Patronów Europy – Świętych Cyryla i Metodego, którzy wywarli ogromny wpływ na kształtowanie się języków słowiańskich, słowo Boże głosili w języku nazywanym w nauce polskiej językiem staro-cerkiewno-słowiańskim. Język ten jest najstarszą pisemnie utrwaloną fazą w rozwoju języków słowiańskich. Teksty pisane w tym języku sięgają IX wieku, wyprzedzając chronologicznie prawie o cztery wieki najstarsze teksty czeskie i prawie o pięć wieków staropolskie. Papieże zatwierdzili języki słowiańskie do używania w liturgii Kościoła, stały się one równoprawne z łaciną, hebrajskim i greką. Dzieło Cyryla i Metodego odegrało niezwykle ważną rolę w kulturze Słowian, zapoczątkowało rozwój języka i piśmiennictwa słowiańskiego.
Więcej na stronie