Z wielką radością informujemy, że nasza biblioteka i świetlica otrzymała stół do cymbergaja.

Gra została pozyskana przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem w ramach projektu: „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do korzystania dzieci, młodzież i dorosłych