85 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem na adaptację Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie

Złożony przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem wniosek w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Biblioteka w Nowym Narcie na nowo” został pozytywnie rozpatrzony.

Dzięki temu zostaną zaadaptowane i gruntowanie wyremontowane pomieszczenia w budynku nieczynnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Narcie pod działalność biblioteki.

W ramach zadania wymienione zostaną instalacje elektryczne, CO, wodno-kanalizacyjne przebudowane zostaną pomieszczenia, wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych, itd.

Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poprawę komfortu korzystania z biblioteki dla mieszkańców, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości działalności kulturalnej na tym terenie.

Jest to kolejne dofinansowanie, które udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. udało nam się zmodernizować Bibliotekę w Groblach, w 2020 zmodernizowaliśmy Bibliotekę w Cholewianej Górze, w 2016 roku został przeprowadzony remont Biblioteki w Jacie.