Nasi “DYPLOMOWANI NAJMŁODSI CZYTELNICY” biorący udział w programie “Mała książka – Wielki człowiek”, których rodzice wyrazili zgodę na publikowanie zdjęć. Zakończoną akcję – trwającą od jesieni 2019 do tegorocznego lata – promująca czytelnictwo wśród dzieci najmłodszych 3-6-letnich przerwała pandemia COVID-19 uniemożliwiając odwiedzanie i samodzielny wybór książek przez dzieci. Pomimo trudnej sytuacji rodzice naszych najmłodszych Czytelników w miarę możliwości starali się zapewnić swoim pociechom i uprzyjemniać czas spędzony w domu czytaniem i przeglądaniem kolorowych bajek. Przypomnijmy, że dzieci biorące udział w akcji, które zgromadziły na Karcie Małego Czytelnika 10 naklejek otrzymały w nagrodę DYPLOM, nagrody książkowe i zakładki do książek.