W dniu 19 marca 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie odbył się Dzień Małego Ekologa. Były to warsztaty literacko – ekologiczne. Swoim zasięgiem objęły klasy I-III . Wychowawcy obecnych klas, oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Narcie, a także chętni uczniowie odczytali jeden z rozdziałów książki pt.” Gang Fajniaków “- “Kochajcie zieleń”. Dzieci przypomniały sobie jak dbać o otaczające nas środowisko.