“Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew
Od zieleni do czerwieni krążył lata senny lew (…)
Jesień, jesień – jak to tak”