“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane jako dzieło w akcji “Narodowe Czytanie” na rok 2017. W wielu miejscowościach całego kraju zorganizowane zostały prezentacje utworu naszego wielkiego dramatopisarza epoki Młodej Polski. Czytanie dramatu Wyspiańskiego w gminie Jeżowe zostało tym razem zorganizowane w Bibliotece Publicznej w Groblach. Jego przygotowaniem zajęli się pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, na czele z jego dyrektorem Zbigniewem Bednarzem, główny ciężar organizacji wydarzenia spoczął na pani bibliotekarce Annie Jędrek z Biblioteki Publicznej w Groblach, nieocenioną pomoc przy organizacji wniosła pani sołtys Grobel – Barbara Fusiek. W organizację imprezy włączyły się także bibliotekarki z pozostałych bibliotek, z panią bibliotekarką Stanisławą Woś na czele która wniosła wiele ciekawych pomysłów związanych z organizacją tego wydarzenia. Duże wyrazy podziękowania należą się także strażakom z OSP Groble za pomoc przy pracach technicznych.
Impreza, której patronowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Gminne Centrum Kultury w Jeżowem i Biblioteka Publiczna w Groblach, została starannie przygotowana – zyskała piękną oprawę, a obok biblioteki stanął specjalny namiot, w którym miało się odbywać czytanie przed tą zaproszoną i spontanicznie przybyłą publicznością. Pomyślano także nad doborem ról do prezentacji I aktu “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Władze gminne reprezentował zastępca wójta Stanisław Szot, a przypadła mu rola Czepca – wójta Bronowic w dramacie. Dyrektor Zbigniew Bednarz obsadził się w roli Dziennikarza, która to jako redaktorowi “Gazety Gminy Jeżowe” i “Gazety Jeżowskiej” też w jakimś sensie nie była mu obca. W roli Poety wystąpił nauczyciel i poeta Ryszard Mścisz, a prowadził dialogową wymianę między innymi z Pauliną Kępą (swoją byłą uczennicą, a obecnie bibliotekarką) – Maryną z dramatu. W roli księdza wystąpił ksiądz dziekan Kazimierz Lęcznar z Grobel, Gospodarzem zaś stał się Jacek Chudzik – mieszkaniec Grobel, nauczyciel matematyki i informatyki z ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Jeżowem. Pani Krystyna Jabłońska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem wcieliła się w rolę Haneczki, a wuefista z Grobel, Zbigniew Chowaniec, zagrał Jaśka. W Dziada wcielił się sołtys z Krzywd – Henryk Cyrana, zaś kilka innych ról przypadło bibliotekarkom: Stanisława Woś została Radczynią, Barbara Marut wystąpiła jako Zosia, Maria Wąsik jako Klimina, zaś Barbara Fusiek (trzecia w głosowaniu na sołtysa roku w powiecie niżańskim) wcieliła się w rolę Racheli. W obsadzie znalazł się także strażak Paweł Szewc, który zagrał Żyda. Najważniejsze role – Panny Młodej i Panna Młodego – przypadły Weronice Szewc i Michałowi Szelidze. Państwo młodzi byli weselnie wystrojeni, na stole pojawił się piękny tort w kształcie książki, a widzowie mieli sporo dobrej zabawy w momencie czytania, pełnego humoru i spontanicznej radości – tak za sprawą wyjątkowości dzieła jak i “wymowności” obsady poszczególnych ról.
Czytanie “Wesela” w Groblach zaszczycił swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, który jest przecież mieszkańcem Jeżowego i bliskie mu bywa to, co dzieje się w jego gminie. Pan starosta zresztą także doczekał się roli w dramacie Wyspiańskiego – wystąpił jako Ojciec. Urozmaiceniem i wzbogaceniem czytania było kilka wejść muzycznych – zagrali miejscowi uczniowie: Marta Szeliga, Weronika Rychlak i Michał Łyko.
Zainicjował i podsumował tę piękną akcję dyrektor Zbigniew Bednarz, on także wprowadzał zebranych do poszczególnych scen I aktu “Wesela”. Podziękowania dla wszystkich uczestników tej akcji, wypowiedziane przez niego, zostały niejako dopełnione na końcu w wystąpieniu starosty Bednarza, który ładnie, z humorystycznymi akcentami, podsumował całe przedsięwzięcie. Na końcu oczywiście został pokrojony tort weselny, goście i uczestnicy akcji czytania “Wesela” mogli jeszcze przy torcie i kawie podsumować to wszystko, czego byli świadkami. Wszystkim bardzo spodobał się sam pomysł, organizacja czytania i samo wejście w role poszczególnych “aktorów”. Próbowano odgadnąć, jaki utwór zostanie wybrany jako kolejne dzieło roku, żywiąc nadzieję na kolejną tak udaną jego prezentację.

Więcej zdjęć dostępnych pod linkiem