Po raz kolejny, zrealizowany został zakup książek w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2018
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa. Program ma na celu wzmocnienie roli bibliotek – uznanych jako centrum dostępu do wiedzy i kultury – w poprawie i rozwoju czytelnictwa. Książki zakupione z tych funduszy ministerialnych, zostały opieczętowane informacją: “ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”