Od wczoraj w naszej bibliotece są już dostępne dla Czytelników i osób poszukujących informacji dwa nowe komputery pozyskane przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem w ramach projektu: “Dostosowanie bazy materialnej Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Oba komputery mają stały dostęp do Internetu, zainstalowany pakiet Office i zapewniają możliwość drukowania dokumentów.