Informujemy naszych Czytelników i Sympatyków, że Pani Maria Wąsik po 31 latach pracy w Bibliotece Publicznej w Jacie zakończyła okres aktywności zawodowej i przeszła na zasłużoną emeryturę.
Z tej okazji Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem składają najserdeczniejsze podziękowania za Jej twórczą i odpowiedzialną pracę w bibliotece, za Jej wkład w rozwój życia kulturowego okolicznych miejscowości i życzą dużo zdrowia, radości, wypoczynku, realizacji swoich pasji i planów na dalsze lata życia i pozazawodowej aktywności.
DZIĘKUJEMY !!!