Trwa remont Biblioteki Publicznej w Groblach. Przedstawiamy postęp prac z robót budowlanych. Zadanie pn. “Biblioteka w Groblach – reaktywacja” dofinansowane jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Infrastruktura Domów Kultury 2018 oraz środków własnych wnioskodawcy.