Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety?
Można!
“Sprzątanie świata”
W ramach obchodów Dnia Ziemi.
Zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji.
Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekt pracy był zadowalający. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia
Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.