Nasza biblioteka ma już nowe 3 komputery na potrzeby Czytelników (kupione z pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i programu Instytutu Książki “Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”) i trzy nowe biurka (kupione ze środków własnych GCK Jeżowe)Zapraszamy do korzystania z zakupionego sprzętu tak w celach informacyjnych jak i rekreacyjnych.