W ramach wizytacji w naszej parafii Ksiądz Biskup Edward Frankowski odwiedził naszą bibliotekę.
Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem.

W ramach wizytacji w naszej parafii Ksiądz Biskup Edward Frankowski odwiedził naszą bibliotekę. Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem.