Rozpoczynamy kolejny miesiąc wyzwania.
Tym razem na tapetę bierzemy książki z gatunku fantasy
i science fiction.
Zapraszamy do wypożyczania.