W związku z wydanymi dzisiaj nowymi zaleceniami dotyczącymi stanu epidemii, informujemy naszych Czytelników, że Biblioteka Publiczna w Jacie w okresie od 22 marca do 9 kwietnia 2021r. będzie pracować na dotychczasowych zasadach i w tych samych godzinach pracy, udostępniając zbiory biblioteczne Czytelnikom tak na miejscu, jak i do domu, z zachowaniem wszystkich aktualnych zaleceń sanitarnych. W poniższym linku informacja Biblioteki Narodowej dotycząca funkcjonowania bibliotek w tym okresie. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, wypożyczania do domu i korzystania na miejscu (maksymalna jednoczesna liczba Czytelników w naszej Bibliotece wynosi 3 osoby) LINK