Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom, z którymi mamy przyjemność i zaszczyt sąsiadować i urzędować w tym samym budynku, pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie, za poświęcenie w ochronę życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!

Niech idee i wzory postaw czerpane od Patrona strażaków – Św. Floriana, towarzyszą Wam zawsze., a Św. Florian trwale otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackich obowiązków, by ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.